1. Hjem
  2. Om oss

Om elektrikerfirma Leithe & Christiansen

Leithe & Christiansen AS er et autorisert elektrikerfirma med 65 ansatte som ble etablert i 1976, er 100% privateid og har arbeidsområde i Oslo, Asker og Bærum.

Vi kan tilby våre kunder totalløsninger innenfor svakstrøm og sterkstrøm gjennom prosjektering, installasjon, drift og kontinuerlig vedlikehold.

Kompetanse og lærlinger

Kompetanse er et viktig og sentralt satsningsområde i Leithe & Christiansen.

Derfor satser vi både på kontinuerlig kurs- og opplæringsvirksomhet for våre fast ansatte. For å sikre en jevn rekruttering har Leithe & Christiansen til enhver tid mellom 10 og 15 lærlinger og er tilknyttet Oslo Opplæringskontor.

Oslo Opplæringskontor tar seg av all teoretisk opplæring samt oppfølging av læringebok.

Miljø

Vi ønsker å ta vår del av det felles ansvaret vi har om å ta vare på miljøet. Vi har derfor bestemt at vi skal sertifiseres som Miljøfyrtårn med de retningslinjer og krav som stilles til det. Dette innebærer blant annet at vi i årene fremover skal jobbe målrettet med å minske forbruk og miljøbelastning for både oss selv samt våre leverandører og samarbeidspartnere. Vi legger også økt fokus på miljøvennlige og energieffektive produkter og løsninger for kundene våre.

miljøfyrtårn

Kvalitet

Leithe & Christiansen har utviklet et kvalitetssikringssystem basert på ISO 9002 for å sikre optimal kvalitet i alle oppdrag og prosjekter i samsvar med kundens krav og ønsker. Vårt kvalitetssikringssystem oppfyller dermed de fleste krav fra våre oppdragsgivere og offentlige myndigheter og sikrer at våre leveranser holder en høy standard.

Vår visjon

Vår visjon er å skape en sunn forretning med fokus på økonomisk vekst, resultater, medarbeidere, kunder og leverandører med kompetanse og læring som drivende elementer.

  •  Vi har god bransjekunnskap og kvalitetservice som sikrer høy standard på alt arbeid.
  •  Vi tilbyr tjenester som sikrer økonomiske fordeler for både private og næringsdrivende.
  •  Vi kan garantere trygghet for kunder gjennom våre ulike bransjerelaterte sertifiseringer.
  •  Vi har kontinuerlig opplæring og oppdatering av kompetanse til ansatte og lærlinger.
  •  Vi streber mot ansvarliggjøring av leverandører og eget firma gjennom miljøfokusert samarbeid.

Elektrikerkjeden Elfag

Elektrikerkjeden Elfag har medlemsbedrifter over store deler av landet. Som medlem av Elfag, garanterer Leithe & Christiansen førsteklasses elektrikerarbeid, samt 5 års garanti på utført arbeid. 

Elfag

Ansvarsrett

Leithe & Christiansen AS har siden 03.03.1999 hatt sentral godkjenning for ansvarsrett etter plan og bygningsloven paragraf 98a. Hos Direktoratet for Byggvalitet finner du oss i godkjenningskatalogen.

Ansvarsrett

NELFO medlem

NELFO er en av medlemsorganisasjonene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NELFO er en landsforening som organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene og systemintegratorene i landet, og Leithe & Christiansen er stolt medlem.

Nelfo

Rekruttering

Leithe & Christiansen har et kontinuerlig behov for nye medarbeidere for å tilfredstille etterspørselen i markedet, dette gjelder særlig elektrikere, telekommunikasjonsmontører og lærlinger.

Ønsker du deg en sikker jobb i et firma i vekst som vektlegger kompetanse og læring?

Ta kontakt