1. Hjem
 2. Elektriker til næringsbygg

Elektriker til næringsbygg

I forbindelse med renovering av næringsbygg etterspørres det i større og større grad tekniske løsninger som blir styrt/overvåket ved hjelp av bus-teknologi og det er mye penger å spare på automatisering. En bevegelsesmelder plassert på hvert kontor kan for eksempel sørge for at nødvendig lys, varme og ventilasjon skrus på og at anleggene går på sparebluss dersom ingen er til stede.

Strøm og elektriker til næringsbygg

Leithe & Christiansen AS kan tilby bus-systemer for styring av all sterkstrøm i bygg ved hjelp av KNX. Vi er  KNX-partner og har sertifiserte programmerere. Vi kan også levere toppsystemer hvor alle tekniske anlegg som ønskes styrt eller overvåket samles sammen i et toppsystem. Her blir brukernes bruksrutiner brukt som basis for automatisk genererte funksjoner.

Leithe & Christiansen AS tilbyr også programmeringshjelp og annen kompetanse innen KNX. For toppsystemer eller skjermsystemer kan vi ta rollen som system-integrator (SI) og med det sette selve anlegget sammen.

Følgende er eksempler på hva vi kan levere innen sterkstrøm:

 • Maksimalvoktere (fremtidens Enøk-anlegg)
 • Butikkbelysning
 • Alle typer lys og varmeanlegg
 • Store og små varmekabelanlegg
 • Industri/automasjonsanlegg
 • Nødstrømanlegg/UPS
 • KNX-anlegg (intelligente installasjoner)
 • Service avtaler inkl. internkontroll
 • Hovedtavler og underfordelinger
 • Jordingsanlegg/termittsveising
 • Utendørsanlegg
 • Installasjoner i medisinske områder

Følgende er eksempler på hva vi kan levere innen svakstrøm:

 • Brannalarm
 • Nødlys
 • Porttelefon
 • Adgangskontroll
 • Sykesignalanlegg
 • Innbruddsalarmanlegg
 • Tekniske alarmer
 • Elektronikk/spredenett
 • Lydforsterkingsanlegg
 • ITV anlegg
 • Smarthus installasjoner
 • Kabel TV installasjoner

Leithe & Christiansen A/S har i mer enn 20 år hatt bedriftskunder som hovedsatsingsområde, og innehar derfor meget høy kompetanse på næringsbygg.

Trenger du assistanse, utbedring eller tilleggsinstallasjoner i forbindelse med sterkstrøm/svakstrøm til næringsbygg?

Ta kontakt med vår serviceavdeling